Program Restrukturyzacji Zadłużenia 2021-2024
Informujemy, że z inicjatywy Prezydenta Miasta Zgierza został uruchomiony Program Restrukturyzacji Zadłużenia na lata 2021-2024.

Ostateczny termin składania wniosków, w celu częściowego umorzenia zaległości czynszowych upływa z dniem 30 czerwca 2021 roku.

Program przewiduje umorzenie zadłużenia powstałego do dnia 31.12.2020 r:

  • w wysokości 70% w przypadku jednorazowej spłaty pozostałej części zadłużenia, w terminie 3 m-cy od dnia podpisania porozumienia,
  • w wysokości 50% w przypadku spłaty pozostałej części zadłużenia w maksymalnej liczbie 36 miesięcznych rat, których liczba i terminy zapłaty określone zostaną w porozumieniu, przy czym ostatnia rata płatna będzie nie później do dnia 31 lipca 2024 roku.
Poniżej możecie Państwo pobrać wniosek oraz warunki uczestnictwa w programie:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 stycznia 2013r. ustala się dodatkową formę spłaty zadłużenia czynszowego.

Każda osoba pełnoletnia, zobowiązana do spłaty określonej kwoty zadłużenia (w tym i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu) ma prawo uregulować swoją należność w formie świadczenia rzeczowego tj. pracy na rzecz wierzyciela.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Zgierzu.

Poniżej prezentujemy treść zarządzenia oraz załączniki (m.in.: wniosek o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowegoumowa o spłatę zadłużenia(…)w formie świadczenia rzeczowego,wykaz prac wykonywanych w ramach spłaty zadłużenia czynszowego).

Zarządzenie Nr 24/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 stycznia 2013r. + załączniki 

Skip to content