Lokale użytkowe i mieszkalne
M.P.G.M. Spółka z o.o. informuje, iż po przeprowadzonej procedurze przetargowej, w wyniku której nie wyłoniono zwycięzcy, do wynajęcia w trybie bezprzetargowym są n/w, położone w Zgierzu, lokale użytkowe:

BRAK LOKALI DO WYNAJĘCIA

Osoba do kontaktu: p. Agnieszka Bernat
M.P.G.M. Spółka z o.o. w Zgierzu
ul. Mielczarskiego 14
tel. 42-716-22-68 wew. 28

e-mail: agnieszka.b@mpgm.pl

BRAK LOKALI DO WYNAJĘCIA

Osoba do kontaktu: p. Monika Jaworska
M.P.G.M. Spółka z o.o. w Zgierzu
ul. 3 Maja 20
tel. 42-716-37-04 wew. 26
e-mail: monika.j@mpgm.pl

 

Informacje dodatkowe.

Każdy zwalniany lokal przez dotychczasowego najemcę, jest zgłaszany do przetargu.

Informacje dotyczące przetargu, są publikowane przez co najmniej 14 dni roboczych na naszej stronie internetowej www.mpgm.pl oraz w prasie lokalnej,  na tablicach ogłoszeń w M.P.G.M. Sp z o.o. oraz Urzędu Miasta Zgierza.

Na zakładce dot. przetargu, podawane są następujące informacje: stawka wywoławcza za 1,00 metr  kwadratowy powierzchni, wysokości wadium oraz inne istotne wymogi, mające wpływ na wynik przetargu.

W przypadku, gdy przetarg nie dojdzie do skutku, z różnych przyczyn, bądź podczas przetargu nie zostanie wyłoniony nowy najemca, najem wolnego lokalu, jest możliwy w trybie bezprzetargowym, na podstawie pisemnego wniosku kontrahenta, złożonego w siedzibie Spółki przy ul. Mielczarskiego 14 w Zgierzu.W takim przypadku, stawka za 1,00 m2 powierzchni lokalu, uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności i może wynosić od 6,27  zł/m2 + 23% VAT do 19,61 zł/m2 + 23% VAT.

Wysokość stawek czynszowych dla lokali użytkowych – Załącznik nr 5 do Uchwały nr 110/2001/III Zarządu Miasta Zgierza z dn. 10.10.2001 r.

OGŁOSZENIE
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łódzkiej 63 w Zgierzu oraz Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 6 w Zgierzu oferuje pod ewentualną reklamę elewację budynku. Warunki najmu do uzgodnienia. Dodatkowe informacje można uzyskać u Zarządcy budynku tj. M.P.G.M. Spółka z o.o. ul. Mielczarskiego 14 w Zgierzu.Osoba do kontaktu: Agnieszka Bernat e-mail: agnieszka.b@mpgm.pl
Skip to content