Dane kontaktowe

Telefony
Sekretariat (42) 716 22 68

biuro@mpgm.pl

Program „Moje M – krok po kroku” (42) 300 14 70
Dział Księgowości Ogólnej (42) 300 14 68
Dział Czynszów (42) 715 25 51

(42) 300 14 77

(42) 300 14 78

Dział Techniczny (42) 300 14 79

(42) 300 14 76

Administracja (42) 716 38 73
Administracja Wspólnot Mieszkaniowych (42) 300 14 73

(42) 300 14 71

Administracja Zasobu Komunalnego (42) 300 14 75
Dział Windykacji (42) 300 14 67

(42) 300 14 72

Zarząd Spółki
Marzena Chudobińska Prezes Zarządu marzena.ch@mpgm.pl
Grażyna Owczarczyk Członek Zarządu grazyna.o@mpgm.pl
Aneta Starzyńska Prokurent / Główny Księgowy aneta.s@mpgm.pl
Dział Administracji
Agnieszka Bernat Kierownik dz. Administracji agnieszka.b@mpgm.pl
Elżbieta Similska Z-ca Kierownika dz. Administracji / Administrator WM elzbieta.s@mpgm.pl
Agata Flies Administrator WM agata.f@mpgm.pl
Monika Bartosik Administrator WM monika.b@mpgm.pl
Aleksandra Głowacka Administrator ZK aleksandra.g@mpgm.pl
Ewelina Janowska Administrator ZK ewelina.j@mpgm.pl
Kamil Zajączkowski Administrator ZK kamil.z@mpgm.pl
Dział Techniczny
Marcin Jurek Kierownik dz. Technicznego marcin.j@mpgm.pl
Wiesław Luźniakowski Specjalista ds. Nadzoru Technicznego wieslaw.l@mpgm.pl
Jan Polańczyk Starszy Inspektor ds. Nadzoru Technicznego jan.p@mpgm.pl
Bogdan Adamski Inspektor ds. Technicznych bogdan.a@mpgm.pl
Księgowość ogólna
Marta Zalewska Kierownik dz. Finansowego marta.z@mpgm.pl
Ewelina Kraszewska Starszy Inspektor ds. Księgowości ewelina.k@mpgm.pl
Księgowość – Czynsze
Magdalena Mamińska Starszy Inspektor ds. Księgowości magda.m@mpgm.pl
Daria Dobrowolska Inspektor ds. Księgowości daria.d@mpgm.pl
Wioleta Widłowska Inspektor ds. Księgowości wiola.w@mpgm.pl
Dział Windykacji
Edyta Banasiak Kierownik dz. Windykacji edyta.b@mpgm.pl
Program „Moje M – krok po kroku”
Anna Idczak Dyrektor ds. Inwestycji anna.i@mpgm.pl

Formularz kontaktowy

    Skip to content